Materiali, potrebni za ureditev varstva pri delu in požarnega varstva

Tako kot ni mozaika brez kamna, je tudi vsak poslovni subjekt brez celostno urejenega varstva pri delu, kot hiša iz kart, ki se lahko vsak čas poruši. Morda se marsikomu zdi ureditev in nakup potrebnih sredstev za ureditev varstva pri delu in požarne varnosti brez pomena. Vendar pa lahko kaj hitro pride do situacije, ko so ta sredstva res potrebna in če jih ni, lahko s tem povzročimo marsikatero škodo.

Zakonske zahteve terjajo od vsakega poslovnega subjekta pri zagotavljanju ustreznega stanja varstva pri zdravju in varstva pred požarom poleg usposabljanj in potrdil o pregledih imeti tudi fizično urejene prostore. Med drugim potrebuje imeti postavljene označbe, omarice prve pomoči, gasilne aparate,… Če potrebujete kaj od tega, lahko pri nas naročite:

Ročne gasilne aparate in drugo gasilno opremo,
V vseh poslovnih prostorih je obvezna namestitev gasilnih aparatov, ne glede ali je to majhno ali veliko podjetje in ne glede na to, s katero dejavnostjo se ukvarjate. Gasilni aparati so namenjeni gašenju začetnih požarov, pogoje o namestitvi, koliko in katere gasilne aparate potrebujete pa je opredeljeno s Pravilnikom o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov. V primeru, da potrebujete informacijo, če imate dovolj oz. ustrezen gasilne aparate, vam lahko to preverimo mi in tudi naročite lahko oddate pri nas.

Omarice prve pomoči,

Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu določa vsem poslovnim subjektom, da poskrbijo, da je vedno na razpolago glede na velikost podjetja in opredelitve nevarnosti v samem subjektu vsebina in število omaric za nudenje prve pomoči.

Različne nalepke, table oz. piktograme,…
Za zagotavljanje ustrezne zaščite varstva pred požarom mora biti v vsakem poslovnem subjektu ustrezno označena oprema, naprave in druga sredstva za varstvo pred požarom ter o vgrajenih sistemih aktivne požarne zaščite, označevanje izhodov iz prostorov oz. objekta, smeri evakuacije v objektih, zbirno mesto v primeru evakuacije, kar je potrebno opredeliti že v načrtu požarnega načrta in načrta evakuacije. To področje je urejeno s Pravilnikom o grafičnih znakih za izdelavo prilog študij požarne varnosti in požarnih redov.

 

.
PIŠITE NAM

NAM JE VAŠA VARNOST POMEMBNA