Naj bo v vsaki organizaciji sestavljen mozaik varnosti

Varnosti in zdravju pri delu v sodobnem času dajemo čedalje večji pomeni. Delodajalci se zavedajo, da nosijo odgovornost za njihove zaposlene v primeru nezgod, če iz strani delodajalca ni urejeno vse, kot nalaga Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVDZ-1). Vsak delodajalec mora namreč vsakemu svojemu delavcu še pred pričetkom zaposlitve zagotoviti varno in zdravo delovno okolje. Za zagotovitev varnosti in zdravja na delu je potrebno urediti več področij. Delavca mora ustrezno usposobiti, oceniti mora vsa tveganja, ki so del delovnega procesa v podjetju za vsako delovno mesto, in pripraviti vse potrebne ukrepe za odpravo le-teh, ter delavca primerno usposobiti za ravnanje z vso delovno opremo in orodjem, ki ga bo uporabljal,…

Drugo bistveno področje varnosti na delovnem mestu je požarna varnost. Za zagotavljanje primerne požarne varnosti je potreben kvaliteten požarni red, ki vključuje organizacijo varstva pred požarom in predvidi ukrepe za izboljšanje požarne varnosti, kot to določa Zakon o varstvu pred požarom. Kajti, v primeru neustrezne urejenosti požarne varnosti je življenjska ogroženost zaposlenih res ogromna.

Zaradi nenehnega gospodarska razvoja, razvoja novih tehnologij in pridobivanja novih znanj je potrebno področje varstva pri delu in varstva pred požarom v vsakem poslovnem subjektu zaupati nekomu, ki ravno tako raste, se razvija in širi znanja iz področja varnosti pri delu glede na razvoj tehnologij. Zaradi tega vam lahko mi zgradimo vaš mozaik varnosti, ponujamo vam kvalitetne storitve na področjih: