post

Predvsem v poletnem in zimskem času, ko so temperature zraka zunaj izredno visoke oz. nizke, s tem se posledično spreminja tudi vlažnost zraka, s tem je povezana tudi sprememba temperature in vlažnosti v zaprtih prostorih. Za urejeno delovno mikro klimo je potrebno v delovnem prostoru imeti temperaturo zraka nižjo od +28 °C. Z namenom ugotavljanja ugodja delavca na delavčevem delovnem mestu se izvajajo meritve mikroklime. Omenjene meritve je potrebno izvajati najmanj na 3 leta oz. v skladu Izjavo o varnosti z oceno tveganja.

Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih tako opredeljuje, da temperatura zraka v delovnih prostorih ne sme presegati +28 stopinj C. Ko se v delovnih prostorih temperature dvignejo nad 28°C je delavec dolžan opozoriti delodajalca o tem, le-ta pa je dolžan zagotoviti ustrezne ukrepe, da se omogočijo ustrezne delovne pogoje.

Izjema so le t.i. prostori, kjer se izvajajo vroča dela, in tam temperatura zraka lahko preseže +28 °C, vendar mora delodajalec v tem primeru poskrbeti, da v pomožnih prostorih, to so hodniki in stopnišča, temperatura zraka ni višja od +20 °C.

Kako je z najnižjo temperaturo? Omenjeni Pravilnik ne določa najnižje dovoljene temperature, ampak zgolj opredeljuje formulo za izračun njene višine. Po tem pravilniku oz. izračunu naj bi bila najnižja temperatura na delovnem mestu, kjer se opravlja pisarniško delo – v pisarni 20°C, optimalna višina temperature pa je 22°C.

Ko pride do situacije, da temperatura presega navedene vrednosti, mora delodajalec zagotavljati delavcem v teh delovnih prostosorith ustrezno toplotno udobje, ter v zvezi s tem izvajati določene ukrepe. Ti so lahko:

 • prerazporeditev ali skrajšanje delovnega časa,
 • pogostejši in daljši odmori med delovnim časom,
 • zmanjšanje intenzivnosti dela,
 • uvedba klimatiziranja v prostorih,
 • ponudba ustreznih osvežilnih brezalkoholnih napitkov,
 • prekinitev delovnega procesa,…

Če se delovni prostor prezračuje s prezračevalno ali klimatsko napravo, mora zagotoviti, da naprava v prostor dovaja zrak s takšnim odstotkom relativne vlažnosti, kateri zagotavlja delavcem udobje pri delu.

Pravilnik določa da relativna vlažnost dovedenega zraka ne sme presegati:

 • 80% pri temperaturi zraka, ki je enaka ali nižja od 20 °C,
 • 73% pri temperaturi zraka, ki je enaka ali nižja od 22 °C,
 • 65% pri temperaturi zraka, ki je enaka ali nižja od 24 °C,
 • 60% pri temperaturi zraka, ki je enaka ali nižja od 26 °C,
 • 55% pri temperaturi zraka, ki je enaka ali nižja od 28 °C.

Za več informacij glede meritev mikroklime nas lahko pokličete na tel. 041 667 845 ali nam pišite.