Tudi bolj specifične storitve iz področja varnosti na delu uredimo za vas

Varnost na delovnem mestu je res zelo širok pojem. Vsak njegov del, tudi če se zdi še tako majhen, je zelo pomemben ali celo ključen. Delo nekaterih pa nam je skoraj neopazno in ga srečujemo na vsakem koraku in se najbrž ne zavedamo, koliko truda in znanja je potrebnega, da nam ob svojem delu zagotavljajo našo varnost.

Večina ljudi zelo pogosto uporablja takšna ali drugačna dvigala na svoji poti ali pri svojem delu in vsak lastnik posameznega dvigala mora zagotavljati njegovo varno uporabo.  Ali ko smo na smučanju in se peljemo z gondulo, tudi tu je potrebno ogromo tehničnega znanja in preverjanja, da se lahko varno peljete z njo. Zato je potrebno varnostno preverjati tudi bolj specifične storitve iz mozaika. Če potrebujete katere od njih, vam jih ponujamo v sodelovanju z našimi priznanimi poslovnimi partnerji, tako vam lahko uredimo tudi:

Pregled dvigal,

V kolikor potrebujete katerega od pregledov dvigal, vam lahko to uredimo v sodelovanju s poslovnim partnerjem, ki ima priglašeno dovoljene in izdajo certifikatov za:

 • Končni pregled – kontrola tipskih dvigal
 • Preverjanje posameznega izdelka

Ravno tako vam lahko omogočimo:

 • Izvedbo rednih oz. periodični pregledov dvigal in
 • Izrednih pregledov po rekonstrukcijah in/ali nezgodah.

Preglede z vključenimi preizkusi dvigal vam opravijo tudi na dvigalih namenjenih invalidom, na malih tovornih dvigalih, na dvigalih, ki so namenjeni izključno za prevoz tovora, in tudi pregled tekočih stopnic in tekočih trakov.

Pregled tlačnih posod,

Preglede in preizkuse opreme pod tlako opredeljuje Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Energetski zakon in tudi Pravilnik o pregledovanju in preizkušanju opreme pod tlakom. V skladu s temi predpisi vam naš partner uredi pregled in preizkus, in njihove naprave na pregled opreme so akreditiranje. Opravijo vam tako zahtevnejše preglede na opremah pod tlako z visoko stopnjo nevarnosti, kot tudi manj zahtevne na opremi pod tlakom z nizko stopnjo nevarnosti.

Pregled in preizkus žičniških naprav,

Pregled žičniških naprav in njihov preizkus uredimo v sodelovanju s partnerjem za namen pridobitve obratovalnega dovoljenja. Na žičniških napravah pregled uredimo za namene:

 • Meritve zavornih učinkov
 • Meritve zdrsnih sil prižemk
 • Preglede in preizkuse zasneževalnih postrojev
 • Preglede in preizkuse teptalnih strojev,
 • Neporušne preiskave jeklenih vrvi
 • Neporušne preiskave osi, gredi, prižemk, sornikov
 • Meritve primernosti smučišč za nočno smuko – osvetljenost
 • Strokovno tehnični pregledi žičniških naprav, novih in tistih že v obratovanju

Prevozi nevarnega blaga ADR,

Področja prevoza nevarnega blaga ADR ureja Zakon o prevozu nevarnega blaga ter Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga – ADR predpisi. V skladu s temi predpisi vam uredimo:

 • Kontrolo vozil za prevoz nevarnega blaga
 • Izdajanje certifikatov za prvo, periodično in vmesno kontrolo cistern
 • Kontrole tesnosti in tlačne kontrole premičnih posod

Gradbena fizika.

Na področju gradbene fizike vam lahko uredimo:

 • Meritve izoliranosti gradbenih elementov pred zvokom v zraku
 • Meritve zrakotesnosti
 • Meritve emisije zvočne moči strojev in naprav
 • Izdelava elaborata in izkaza zaščite pred hrupom v stavbah

Meritve izoliranosti gradbenih elementov pred zvokom v zraku

Izvajalci morate pred opravljenim tehničnim pregledom zagotoviti tudi izvedbo meritve zvočne izolacije v navzočnosti nadzornika. Te meritve so potrebne za večstanovanjske stavbe in zahtevne stavbe, izključeni pa so trgovski centri in druge stavbe za storitvene dejavnosti, vojašnic in zaporov. Namen te meritve je skladnost izvedbe zaščite pred hrupom z zahtevami Pravilnika o zaščiti pred hrupom v stavbah.

Meritve zrakotesnosti

Namen meritev zrakotesnosti je ugotavljanje, kje v konstrukciji so netesnosti, skozi katere prihaja zrak. Z namenom zmanjšanja skupnih toplotnih izgub je bistveno zmanjševanje ventilacijskih izgub, ki se pojavljajo zaradi uhajanja zraka skozi slabo tesnjena vrata in okna ter skozi netesna mesta v konstrukciji stavbe. Poleg tega se vam istočasno zaščiti objekt pred hudimi poškodbami konstrukcije, katere povzročajo uhajanje toplega in vlažnega zraka skozi netesan mesta stavbe.

Meritve emisije zvočne moči strojev in naprav

Zvočna moč vira je opredeljena kot karakteristika zvočnega vira, ki je neodvisna od okolice in od razdalje opazovalca in merjenega stroja oz. naprave. Izmerjena emisija zvočne moči se uporablja za določitev, če stroj ali naprava ustrezata predpisanim standardom za sevanje hrupa. Zvočno moč strojev in naprav se namreč upošteva pri načrtovanju in določevanju transmisijskih izgub, oziroma pri kontroli hrupa in v inžinirskem delu, pri razvijanju tihih naprav. V praksi se tudi dogaja, da se pri nekaterih strojih in napravah nizka raven zvočne moči ujema z njegovim dobrim izkoristkom. Poleg tega pa je zvočna moč strojev oz. naprav pomembna pri modeliranju širjenja hrupa tako v prostorih kot tudi v naravnem in življenjskem okolju.

Izdelava elaborata in izkaza zaščite pred hrupom v stavbah

Elaborat zaščite vsebuje izračune s katerimi se dokaže ustreznost zaščite pred hrupom, določenim s Pravilnikom o zaščiti pred hrupom v stavbah ter opise rabe stavbe v skladu s klasifikacijo vrst objektov, podatke o ocenjeni ali dejanski ravni zunanjega hrupa z navedbo projektnih vrednosti zvočne izolacije ali ravni hrupa v stavbah.

Izkaz zaščite pred hrupom mora biti ves čas gradnje dosegljiv na gradbišču za potrebe inšpekcijskega in gradbenega nadzora. V njem mora biti vnesen podatek iz elaborata zaščite pred hrupom v stavbah. Izkaz zaščite pred hrupom, opremljen s podatki, ki jih določa Pravilnik, je obvezna priloga dokazila o zanesljivost objekta, kakor določa ZGO-1.

 

 

 

.
PIŠITE NAM

NAM JE VAŠA VARNOST POMEMBNA