Brez urejenih delovnih razmer ni urejenega varstva pri delu

Urejanje delovnih razmerij je tesno povezavo z varstvom pri delu. Da imate ustrezno urejeno področje zaposlovanja je osnovni predpogoj, da lahko res kvalitetno uredite tudi področje varstva in zdravja pri delu. Ob naših dolgoletnih izkušnjah smo ugotovili, da imajo predvsem poslovni subjekti, ki nimajo samostojne kadrovske službe, področje kadrovanja v večini primerov neustrezno urejeno. Zato smo se zaradi dogajanja na trgu usmerili tudi na področje urejanja delovnih razmerij. Za vas lahko pripravimo:

Pogodbe o zaposlitvi,

Pogodbe o zaposlitvi, ki imajo natančna opredeljena medsebojna razmerja v pogodbi o zaposlitvi omogočajo, da se obe strani počutita varneje in bolj samozavestne, ker so tako vse njune obveznosti in pravice natančno določene. In posledično pripomore k mirni rešitvi morebitnih sporov. Pri nas vam pripravimo slednje pogodbe, ker vemo da je tako najbolje za obe strani in le zadovoljen in samozavesten delavec bo lahko dal poslovni organizaciji največ doprinosa.

Akti o sistematizaciji delovnih mest,

Sistematizacija delovnih mest vsebuje seznam vse nalog, nujnih za opravljanje delovnega procesa v podjetju. Opredeljuje zahteve, ki jih mora delavec izpolnjevati, da lahko nastopi na tem delavnem mestu in da lahko tako posledično dosežejo cilji organizacije. Hkrati pa je ustrezno pripravljen akt o sistematizacij delovnih mest predpogoj za kvalitetno ureditev področja varnosti in zdravja pri delu.

Različni pravilniki na področju delovnih mest,

Vsaka organizacija je zgodba zase in glede na njeno velikost in njeno dejavnost je priporočljivo pripraviti primerne pravilnike, ki urejajo področje delovnih mest v posameznem poslovnem subjektu..

Svetovanje na področju delovnih razmerij.

Neustrezne oz. nezadostno urejene delovne razmere povzročajo marsikatero težavo, ki bi se ob kakovostnem zaposlovanju in urjenih delovnih pogodba prihranile marsikatero težavo. Zato vam pri nas lahko pomagamo pri iskanju za vaš poslovni subjekt najprimernejšo obliko zaposlovanja, reševanju sporov iz delovnih razmerij in tudi sestavljanju pogodb o zaposlovanju. Naša pomoč vam je na voljo tako pri sklenitvah delovnih razmerij, ob njihovih spremembah, kot tudi pri odpovedih. Lahko pa vam naredimo tudi pregled obstoječega sistema zaposlovanja in vam na podlagi tega svetujemo o morebitnih  nevarnostih in izboljšavah.

 

Poleg zgoraj naštetega za vas tudi spremljamo predpise iz kadrovskega področja in vas vodimo skozi postopek sklepanja pogodb o zaposlitvi, vodenju ustreznih evidenc in vam pomagamo pri vseh vaših vprašanjih v vezi s kadrovanjem.

.
PIŠITE NAM

NAM JE VAŠA VARNOST POMEMBNA